LEARKA, a.s.

LEARKA, a.s.

LEARKA, a.s. úspěšně navázala na tradici bývalého monopolního československého výrobce pigmentů a plniv (Hrušovské chemické závody, n. p.) Továrna nejdříve vyráběla sodu, kyseliny sírovou a chlornou, později chlorované vápno. Kvalitní produkcí konkurovala chemickým...
Litopon

Litopon

Litopon je jemně dispergovaná směs sulfidu zinečnatého ZnS a síranu barnatého BaSO4 . Poprvé byl vyroben roku 1847. K většímu rozšíření tohoto pigmentu došlo až ve 20. století. Má optimální granulometrii, vysokou bělost a kryvost a antikorozní účinky. Používá se jako...