Litopon je jemně dispergovaná směs sulfidu zinečnatého ZnS a síranu barnatého BaSO4 .

Poprvé byl vyroben roku 1847. K většímu rozšíření tohoto pigmentu došlo až ve 20. století.

Má optimální granulometrii, vysokou bělost a kryvost a antikorozní účinky.
Používá se jako pigment v průmyslu nátěrových hmot, při výrobě produktů z pryže, papíru, plastu, keramiky , tmelových a těsnicích směsí.