O společnosti

Jsme obchodní společnost zabývající se distribucí produktů anorganické chemie. Svou obchodní činností jsme úspěšně navázali na tradici bývalého monopolního československého výrobce pigmentů a plniv (Hrušovské chemické závody, n.p.) a již více než 20 let působíme na trzích střední a východní Evropy. Svým tuzemským i zahraničním odběratelům poskytujeme suroviny, které nacházejí uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích od chemického a potravinářského průmyslu až po hutnictví či elektrotechniku.

Strategie

Jedním z našich hlavních cílů je zajištění stability dodávek. Upřednostňujeme spolupráci s partnery založenou na dlouhodobých vztazích a vzájemné důvěře. Reprezentujeme ověřenou kvalitu produktů renomovaných výrobců.

Máme k dispozici čtyři sklady, díky kterým jsme schopni pružně reagovat na požadavky zákazníka a vlastní laboratoř nám umožňuje provádět analýzy vzorků nakupovaných chemikálií.

Obchod a spolupráce

Specializujeme se na bílé anorganické pigmenty a plniva, jež jsou využívány v mnoha průmyslových odvětvích. V oblasti plniv se k nabízeným produktům řadí synteticky srážený síran barnatý neboli blanc-fixe, který zaujímá vysoké postavení při výrobě nátěrových hmot, papíru, tiskařských inkoustů, plastů aj. Dále nabízíme přírodní síran barnatý včetně mikronizovaného.

Pigmenty jako litopon, titanová běloba, litiba a zinková běloba se používají zejména při výrobě nátěrových hmot, plastů, keramiky, tmelů či stavebních materiálů.

V průběhu našeho téměř třicetiletého působení na trhu jsme uzavřeli partnerství s mnohými významnými výrobci nacházející se na špičce nejen chemického průmyslu. Mezi naše dlouholeté obchodní partnery patří společnost Golden Dragon Chemicals sídlící v Singapuru, Crimea Titan (Ukrajina), Sinochem Shanghai Corp. (Čína) a světově uznávaná společnost Solvay (Itálie), kterou zastupujeme při distribuci anorganických plniv.

Historie

1990 Zahájení podnikání pod obchodním názvem Čestmír Káňa  – Learka

1995 Dlouhodobým programem se stává dovoz, vývoz a distribuce produktů z oblasti anorganické chemie.

1997 Learka úspěšně navázala na obchodní stránku činnosti bývalého monopolního československého výrobce pigmentů, plniv, odbarvovacích a bělících činidel.

1998 Založení společnosti Learka s.r.o. jako nástupnické organizace a expandování na zahraniční středoevropské trhy

2000 Transformace společnosti na akciovou společnost

2001 Realizace investice do rozvoje personálních zdrojů, marketingu, reklamy a lobbingu za účelem zvýšení obchodního vlivu. 

2002 Uvedení nových komodit na trh např. titanová běloba řadící se mezi stabilně nabízený sortiment a tvořící značný podíl obchodního obratu ve společnosti

2003 Získává dominantní postavení čelního dodavatele renomovaných výrobců barev díky nově uvedeným produktům, zvýšené aktivitě na středoevropském trhu a nové tvorbě nabídek.

2004 Přidává do nabídky novou kvalitu mikro a submikronizovaných druhů pod názvem Blanc fixe JM3B a Submicron.

2005 Navýšení investic do dalšího rozvoje tržních příležitostí, tvorby nových pracovních míst, zrychlení a zlepšení transparentnosti poskytovaných obchodních služeb svým zákazníkům díky kladným a zvýšeným hospodářským výsledkům.

2006 Rozšíření obchodního sortimentu společnosti o další produkty, ověření kvality a možnost uplatnění na trhu titanové běloby rutilového typu.

2011 Rozšíření sortimentu o pigment Litiba (LTB)

2013 Společnost získala  REACH registraci pro blanc fixe

2014 Příprava REACH registrace dalších chemických látek

2016 Z nařízení EU došlo dočasně k zákazu dovozu titanové běloby z Crimea Titan

2018 Společnost získala REACH registraci pro ZnS (pro komoditu litopon)