LEARKA, a.s. úspěšně navázala na tradici bývalého monopolního československého výrobce pigmentů a plniv (Hrušovské chemické závody, n. p.)

Továrna nejdříve vyráběla sodu, kyseliny sírovou a chlornou, později chlorované vápno. Kvalitní produkcí konkurovala chemickým závodům ve Francii, Belgii a Anglii a stala se největší chemickou továrnou v Rakousko-Uhersku. V Hrušově se vyráběla rovněž kyselina dusičná, kyselina mravenčí, titanová běloba, blanc fixe, železité pigmenty a lipoton. Chemická výroba byla ukončena v roce 1997.