Logo - Learka a.s.
LEARKA a.s.
Pasičky 344/9
CZ - 724 00 Ostrava-Stará Bělá
phone: +420 596 783 777
fax: +420 596 783 377
e-mail: learka@learka.cz
LEARKA a.s.
Pasičky 344/9
CZ - 724 00 Ostrava-Stará Bělá
tel: +420 596 783 777
fax: +420 596 783 377
e-mail: learka@learka.cz
 Tiskové logo

BLANC FIXE HD80


Chemický název a vzorec

Síran barnatý - BaSO4

Charakteristika

  • synteticky srážený
  • bílý jemný prášek na vzduchu stálý, bez zápachu, nejedovatý

Použití

  • výroba nátěrových hmot (průmyslové, antikorozivní, na dřevo, práškové, vodouředitelné)
  • výroba organických a anorganických pigmentů
  • výroba papíru
  • výroba tiskařských inkoustů
  • výroba plastů a gumy
  • výroba autobaterií, aj.

Specifikace

Kvalitativní a fyzikální parametryHD80Zkušební
metodika
BaSO4% min.99DIN 55911
Lightness L*% min98ISO 7724
Spotřeba olejeg/100g
max.
15ISO 787/5
pH 8,5-10ISO 787/9
Zbytek na sítě 45 µm% max.0,01DIN 53195
Měrná vodivost vodného
výluhu µS/cm
max.180ISO 787/14
Ve vodě rozpustné soli% max.0,15ISO 787/3
Těkavé látky při 105°C% max.0,2ISO 787/2
Střední velikost částicµm0,8-1,2Sedigraf

Balení

Papírové pytle 25 kg netto, fixováno PE folií. Obří vaky na vyžádání. Hmotnost zboží na paletě je 1 000 kg.

Taric code

283327

 

Tisk

 

Tento document je validní dle standartů W3C Css kod je validní

Aktualizace :

all rights reserved Learka a.s.
Webmaster : Hanys©2006