Logo - Learka a.s.
LEARKA a.s.
Pasičky 344/9
CZ - 724 00 Ostrava-Stará Bělá
phone: +420 596 783 777
fax: +420 596 783 377
e-mail: learka@learka.cz
LEARKA a.s.
Pasičky 344/9
CZ - 724 00 Ostrava-Stará Bělá
tel: +420 596 783 777
fax: +420 596 783 377
e-mail: learka@learka.cz
 Tiskové logo

HISTORIA FIRMY


1990  Od początku ma firma Learka jakośc gwarancji. Business został uruchomiony pod marką Čestmír Kana – Learka.

1995  Dlouhodobým a nosným programem se stává dovoz, vývoz a distribuce produktů z oblasti anorganické chemie.

1997  Długoletnim programem podstawowym staje się import, eksport i dystrybucja produktów w dziedzinie chemii nieorganicznej. 1997 Learka z dużym powodzeniem nawiązała na działalności bywałego monopolnego Czechosłowackiego producenta pigmentów, wypełniaczy, odbarwiania i wybielających utleniaczy, kierujących się do dalszego przetwarzania w farbach i innych gałęziach przemysłu chemicznego np. do produkcji farb, lakierów, mieszanek gipsowych, tworzyw sztucznych, oraz wykorzystywanie w stali, koksu, papieru, energii i ciepła.

1998  W czerwcu tego roku, jako następcza organizacja założona spółka Learka s. r. o. Firma znacznie rozszerzyła się na rynkach zagranicznych i środkowoeuropejskich oraz następują decyzje przez kierownictwo o istotnych zmianach organizacyjnych i jakościowych.

2000  Do daty 31.12 tego samego roku firma przekształciła się w spółkę akcyjną, która podjęła wszelkie prawa i obowiązki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma zatrudnia pracowników, nie tylko na stałe zatrudnienie, ale pracę zawodową poza gospodarcze zarządzanie związane z potrzebami biznesowymi są dostarczane przez zewnętrznych współpracowników, z umowy handlowej, np. logistyczne (magazynowanie, transport), laboratorium, profesjonalne doradztwo, audyt.

2001  Firma Learka a. s. po poprzednich udanych latach, inwestuje w rozwój zasobów ludzkich, marketing, reklamę i lobbing na rzecz zwiększenia wpływu na biznes. Trend, który rozpoczął portfela rozwoju i dywersyfikacji ryzyka przyczynia się do sprostania nowych zmian na rynku, efekt-wpływ azjatyckich konkurentów, inwestorów świata zachodniego i trudności związane z integracją ze strukturami UE.

2002  Na rynek zostały oferowane nowe towary, takie jak biel tytanowa, która zalicza się do stabilnego zakresu oferowanych dziś produktów stanowiąc znaczną część obrotów firmy.

2003  Wzmożoną aktywnością na rynku środkowoeuropejskim, tworzeniem nowych ofert biznesowych, nowych produktów, szczególnie rodzajów pigmentów i wypełniaczy Learka a. s. zyskała dominującą pozycję jako dostawca renomowanych producentów farb.

2004  Światowe trendy i rozwój "nano" technologii interweniuje tagże dziedzinę farbarskich surowców, zwłaszcza białych pigmentów i wypełniaczy. Learka a. s. oferuje swoim klientom nową jakość mikro-i submikronizowanych gatunków zwanego blanc fixe JM3B i SubMICRON.

2005  Po okresie ukierunkowanych i nie małych inwestycji w rozwój, pozwalają pozytywnie zwiększyć gospodarskie wyniki i podjąć decyzję o zwiększeniu inwestycji w dalszy rozwój możliwości rynkowych, tworzenie nowych miejsc pracy, przyspieszenie i poprawę przejrzystości świadczonych usług biznesowych swym klientom.

2006  Przedsiębiorstwu udało się utrzymać wzrost tendencji na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Po udanym wprowadzeniu bieli tytanowej anatosowego typu na rynk firma sprawdza jakość i możliwości wprowadzenia na rynk bieli tytanowej rutilowego typu. Dalszym zamiarem firmy jest rozszerzenie produktów handlowych o dalsze produkty związane z największymi grupami docelowych klientów, producentów fareb.

 

Drukuj

 

Tento document je validní dle standartů W3C Css kod je validní

Aktualizace :

all rights reserved Learka a.s.
Webmaster : Hanys©2006