Logo - Learka a.s.
LEARKA a.s.
Pasičky 344/9
CZ - 724 00 Ostrava-Stará Bělá
phone: +420 596 783 777
fax: +420 596 783 377
e-mail: learka@learka.cz
LEARKA a.s.
Pasičky 344/9
CZ - 724 00 Ostrava-Stará Bělá
tel: +420 596 783 777
fax: +420 596 783 377
e-mail: learka@learka.cz
 Tiskové logo

HYDROXID SODNÝ


Chemický název a vzorec

Hydroxid sodný - NaOH

Charakteristika

Hydroxid sodný je bezbarvá, čirá, někdy slabě zakalená, nehořlavá kapalina, silná žíravina ve smyslu platných předpisů o nebezpečných látkách. Při nižších teplotách začíná krystalizovat. Je dobře rozpustná ve vodě a alkoholu.

Použití

  • chemický průmysl
  • textilní průmysl
  • papírenský průmysl
  • potravinářský průmysl
  • hutní průmysl
  • energetický průmysl

Specifikace

Kvalitativní parametryTAE
Celková alkalita(NaOH)% min.48,047,5
Uhličitany(Na2CO3)% max.0,070,05
Chlorid sodný(NaCl)% max.0,0050,017
Železo(Fe) jako Fe2O3% max.0,00050,002
Křemík (Si)% max.0,003 

Balení

Železniční cisterna - 50t hmotnost roztoku, tj. cca 25 t NaOH (100%) a kontejnery á 600 l a 1000 l.

Taric code

281512

Bezpečnostní data

RID/ADR: 8.42 b

 

Tisk

 

Tento document je validní dle standartů W3C Css kod je validní

Aktualizace :

all rights reserved Learka a.s.
Webmaster : Hanys©2006