Logo - Learka a.s.
LEARKA a.s.
Pasičky 344/9
CZ - 724 00 Ostrava-Stará Bělá
phone: +420 596 783 777
fax: +420 596 783 377
e-mail: learka@learka.cz
LEARKA a.s.
Pasičky 344/9
CZ - 724 00 Ostrava-Stará Bělá
tel: +420 596 783 777
fax: +420 596 783 377
e-mail: learka@learka.cz
 Tiskové logo

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ


Chemický název a vzorec

Kyselina chlorovodíková - HCl

Charakteristika

Čirá, nažloutlá až bezbarvá kapalina štiplavého zápachu, bez mechanických nečistot. Vodný roztok chlorovodíku, vzniklého jako produkt chlorace organických látek nebo přímým spalováním chlóru. Patří do skupiny nebezpečných látek.

Použití

  • chemický průmysl
  • textilní průmysl
  • hutní průmysl
  • potravinářský průmysl
  • papírenský průmysl
  • energetický průmysl

Specifikace

Kvalitativní parametrySCHSR
Chlorovodík(HCl)% min.313031
Železo(Fe3+)% max.0,030,0050,005
Obsah volného chloru(Cl2)% max.0,010,010,005
Sírany(SO42-)% max.0,040,0150,001
Vyžíhaný odparek
(jako SO42-)
% max.0,10,10,05
Chlorované uhlovodíky% max.0,0025--
Arsen% max.--0,00001

Balení

Železniční cisterna cca 50mt (hmotnost roztoku), tj. cca 17t HCl (100%). Automobilové cisterny s obložením odolným proti kyselině chlorovodíkové, které se musejí plnit nejvýše na 95 % jejich objemu. Označení cisteren musí být shodné s předpisy o přepravě nebezpečných látek, PE kontejnery - 600 l nebo 1 000 l na paletě.

Taric code

280610

Bezpečnostní data

RID/ADR: 8.5 b

 

Tisk

 

Tento document je validní dle standartů W3C Css kod je validní

Aktualizace :

all rights reserved Learka a.s.
Webmaster : Hanys©2006