Logo - Learka a.s.
LEARKA a.s.
Pasičky 344/9
CZ - 724 00 Ostrava-Stará Bělá
phone: +420 596 783 777
fax: +420 596 783 377
e-mail: learka@learka.cz
LEARKA a.s.
Pasičky 344/9
CZ - 724 00 Ostrava-Stará Bělá
tel: +420 596 783 777
fax: +420 596 783 377
e-mail: learka@learka.cz
 Tiskové logo

HISTORIE FIRMY


1990  Od počátku existence je Learka garancí kvality. Podnikání bylo zahájeno pod obchodním názvem Čestmír Káňa - Learka.

1995  Dlouhodobým a nosným programem se stává dovoz, vývoz a distribuce produktů z oblasti anorganické chemie.

1997  Learka velmi úspěšně navázala na obchodní stránku činnosti bývalého monopolního československého výrobce pigmentů, plniv , odbarvovacích a bělících činidel směřující do oblasti dalšího zpracování v barvářském a ostatním chemickém průmyslu, jako např. pro výrobu barev, laků, nátěrových hmot, omítkových směsí, plastů, dalšího použití v ocelárenském, koksárenském, papírenském, energetickém průmyslu a teplárenství.

1998  V červnu toho roku byla jako nástupnická organizace založená společnost Learka s.r.o. Společnost významně expandovala na zahraniční středoevropské trhy a dále prochází na základě rozhodnutí vedení společnosti významnými organizačními a kvalitativními změnami.

2000  K datu 31.12. toho roku se společnost transformovala na akciovou společnost, která dle zákona převzala veškerá práva a povinnosti společnosti s ručením omezeným. Společnost zaměstnává pracovníky nejen ve stálém pracovním poměru, ale odborné činnosti, mimo obchod a správu, související s potřebami firmy jsou zajišťovány externími spolupracovníky, formou obchodně smluvních vztahů, tj. např. logistika (sklady, přeprava), laboratoř, odborná poradenství, audity a jiné.

2001  Společnost Learka a.s. v návaznosti na předchozí úspěšná období realizuje investice do rozvoje personálních zdrojů, marketingu, reklamy a lobbyingu za účelem zvýšení obchodního vlivu. Nastartovaný trend rozvoje portfolia a diverzifikace rizik pomáhá zvládnout nové tržní změny, vliv asijské konkurence, investorů západního světa a těžkosti spojené se začleňováním do struktury EU.

2002  Na trh byly nově uvedeny komodity, např. titanová běloba, jež se zařadila mezi stabilně nabízený sortiment a tvořící dnes značný podíl obchodního obratu společnosti.

2003  Zvýšenou aktivitou na středoevropském trhu, novou tvorbou obchodních nabídek, nově uvedenými druhy produktů především pigmentů a plniv získala Learka a.s. dominantní postavení čelního dodavatele renomovaných výrobců barev.

2004  Světové trendy a vývoj "nano" technologií zasahuje také oblast barvářských surovin, především bílých pigmentů a plniv. Learka a.s. nabízí svým zákazníkům novou kvalitu mikro- a submikronizovaných druhů pod názvem blanc fixe JM3B a SubMICRON.

2005  Po období cílených a ne malých investic do rozvoje dovolují kladné a zvýšené hospodářské výsledky rozhodnout o navýšení těchto investic do dalšího rozvoje tržních příležitostí, tvorby nových pracovních míst, zrychlení a zlepšení transparentnosti poskytovaných obchodních služeb svým zákazníkům.

2006  Společnosti se dařilo udržovat nastoupený trend zvyšování podílu na trzích střední a východní Evropy. Po úspěšném uvedení titanové běloby anatasového typu na trh společnost ověřuje kvalitu a možnost uplatnění na trhu titanové běloby rutilového typu. Dále se předpokládá rozšíření obchodního sortimentu společnosti o další produkty související s největší cílovou skupinou zákazníků, kterou jsou výrobci barev.

 

Tisk

 

Tento document je validní dle standartů W3C Css kod je validní

Aktualizace :

all rights reserved Learka a.s.
Webmaster : Hanys©2006