Evropský dodavatel pigmentů a plniv …

Jsme obchodní společnost zabývající se distribucí produktů anorganické chemie. 

 

 

 

Svým tuzemským i zahraničním odběratelům poskytujeme suroviny, které nacházejí uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích od chemického a potravinářského průmyslu až po hutnictví či elektrotechniku.

Upřednostňujeme spolupráci s partnery založenou na dlouhodobých vztazích a vzájemné důvěře. Reprezentujeme ověřenou kvalitu produktů renomovaných výrobců.

Specializujeme se na bílé anorganické pigmenty a plniva, jež jsou využívány v mnoha průmyslových odvětvích. V oblasti plniv se k nabízeným produktům řadí synteticky srážený síran barnatý neboli blanc-fixe, který zaujímá vysoké postavení při výrobě nátěrových hmot, papíru, tiskařských inkoustů, plastů aj. Dále nabízíme přírodní síran barnatý včetně mikronizovaného. 

Pigmenty jako litopon, titanová běloba, litiba a zinková běloba se používají zejména při výrobě nátěrových hmot, plastů, keramiky, tmelů či stavebních materiálů. 

V průběhu našeho téměř třicetiletého působení na trhu jsme uzavřeli partnerství s mnohými významnými výrobci nacházející se na špičce nejen chemického průmyslu. Mezi naše dlouholeté obchodní partnery patří společnost Golden Dragon Chemicals sídlící v Singapuru, Crimea Titan (Ukrajina), Sinochem Shanghai Corp. (Čína) a světově uznávaná společnost Solvay (Itálie), kterou zastupujeme při distribuci anorganických plniv.

Z blogu

LEARKA, a.s.

LEARKA, a.s. úspěšně navázala na tradici bývalého monopolního československého výrobce pigmentů a plniv (Hrušovské chemické závody, n. p.)

Litopon

Litopon je jemně dispergovaná směs sulfidu zinečnatého ZnS a síranu barnatého BaSO4. Poprvé byl vyroben roku 1847.

Rozšiřujeme se

Naše obchodní aktivity rozšiřujeme i mimo státy Evropské Unie.